Rozvrhy pre 2. stupeň štúdia - ak. rok 2019/2020


Denné štúdium - 2. stupeň štúdia (Ing.)

Rozvrh pre všetky ročníky.

Externé štúdium - 2. stupeň štúdia (Ing.),letný semester

1. ročník 
Manažment podniku

2. ročník
Agrárny obchod a marketing
Ekonomika podniku
Manažment podniku

3. ročník