Vedecký časopis Review of Agricultural and Applied Economics

Vedecký časopis REVIEW OF AGRICULTURAL AND APPLIED ECONOMICS (RAAE), nasledovník Acta Oeconomica et Informatica, je medzinárodný vedecký časopis vydávaný Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre a Asociáciou poľnohospodárskych ekonómov Slovenska.

Online verzia RAAE