Prípravné kurzy pre prijímacie konanie

Fakulta ekonomiky a manažmentu organizuje pre uchádzačov o štúdium nasledovné prípravné kurzy:

Prípravný kurz z matematiky 
- kontaktna osoba Ing. T. Ivanková, tel. č. na KM: 037/6414163; e-mail: tatiana.ivankova@uniag.sk

Prípravný jazykový kurz

Prípravný kurz z ekonómie