Prihlášky na štúdium na vysokú školu

 

Tlačivo prihlášky

Elektronická prihláška - UIS SPU

Elektronická prihláška - Portál VŠ


Informácie k prijímacím skúškam: prijimacie.konanie_fem@uniag.sk