Prihláška na obhajobu dizertačnej práce

 

Stiahnite si formulár žiadosť o obhajobu dizertačnej práce:

študijný program Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva

študijný program Ekonomika a manažment podniku

študijný program Agrárny obchod a marketing