Podmienky a pravidlá prijímacieho konania na III. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe:

 

- Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva

- Ekonomika a manažment podniku

- Agrárny obchod a marketing