VUA Letná škola Nitra – Maďarsko (27. 6. – 9. 7. 2016)

tl_files/fem/documents/aktuality/rok 2016/april/VUA 2016/logoVUA.jpg

 

ZÁBAVU, KONTAKTY A NOVÉ SKÚSENOSTI ti ponúka VUA medzinárodná letná škola v Nitre a v Maďarsku (Gödöllő, Budapesť) v termíne 27. 6. – 9. 7. 2016. Téma letnej školy je FOOD SCIENCE AND BUSINESS STUDIES.

Aktívni účastníci letnej školy obdržia certifikát a 2 ECTS kredity. Počas prvého týždňa budú prebiehať prednášky na SPU v Nitre paralelne v anglickom a ruskom jazyku, počas druhého týždňa na Szent István University v Gödöllő v Maďarsku len v anglickom jazyku. V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku Challenge Fund na adresu: galovajanka@gmail.com v termíne do 15. apríla 2016.

The International Summer School organized by the Visegrad University Association will be held in the period of June 27 – July 9, 2016. The topic of this year's summer school is FOOD SCIENCE AND BUSINESS STUDIES.

Active participants will be awarded a certificate and 2 ECTS credits. This year, the first week of the summer school will be organized at the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia. The second week will take place at the Szent István University in Gödöllő, Hungary. Lectures organized in Nitra will be delivered as parallel sessions in English and Russian. Lectures in Gödöllő will be in English only.

Prihláška – Application form

VUA Letná škola 2014
VUA Letná škola 2012

Späť