Úradné hodiny na Oddelení pre vedu, výskum a doktorandské štúdium počas januára 2021

Úradné hodiny na Oddelení pre vedu, výskum a doktorandské štúdium počas januára:

12.1.2021  v čase od 8:00 do 13:00

14.1.2021  v čase od 8:00 do 13:00

21.1.2021  v čase od 8:00 do 13:00

28.1.2021  v čase od 8:00 do 13:00

Doktorandi môžu volať na študijné oddelenie.

Späť