Prihlás sa na ŠVOČ 2024

Máte záujem rozvíjať svoje vedomosti a prezentovať svoje nápady v oblasti ekonómie, manažmentu, marketingu, obchodu, financií, účtovníctva, štatistiky alebo informatiky?

Radi by sme Vás pozvali na Konferenciu študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ), ktorá sa koná na našej univerzite. ŠVOČ je výnimočná príležitosť pre všetkých študentov, ktorí chcú rozvíjať svoje vedomosti a zároveň prezentovať svoje myšlienky pred odbornou verejnosťou.

V rámci ŠVOČ máte možnosť zaoberať sa témami, ktoré sú pre vás zaujímavé a podať na ne odpovede s pomocou odborných vedomostí, ktoré ste získali v priebehu svojho štúdia. Tým sa zároveň pripravíte na budúcu profesionálnu dráhu a budete mať možnosť stretnúť sa s odborníkmi z rôznych oblastí.

ŠVOČ je pre vás aj skvelá príležitosť, ako rozvinúť svoje vedomosti a zároveň sa zapojiť do akademického prostredia. Ak sa chcete stať súčasťou tejto jedinečnej konferencie, navštívte našu webovú stránku a zaregistrujte sa už dnes!

Tešíme sa na vaše nápady a príspevky na ŠVOČ!

Ísť späť