Pozvánka na webinár LMS Moodle – otázky typu STACK


EUNIS-SK organizuje webinar týkajúci sa testovania študentov pomocou systému Moodle, ktorý bude realizovaný s využitím aplikácie MS Teams.

Webinár bude venovaný používaniu otázok typu STACK pre úlohy vyžadujúce výpočty preto je vhodný hlavne pre ekonomické, prírodovedné alebo technické odbory.

Termín konania je 17.12.2020 o 14:00 hod.

Informácie o registrácii a prístupe k webináru sa nachádzajú v priloženej pozvánke.


Pozvánka

Späť