Pozvánka na podujatie Význam aroma marketingu v praxi 7.7.2021


Pozvánka na podujatie Význam aroma marketingu v praxi 7.7.2021

Pozývame Vás 7. júla 2021 na podujatie s názvom "Význam aroma marketingu v praxi – Spoločné prepájanie smart technológií – aromachológie – spotrebiteľských štúdií" do Laboratória spotrebiteľských štúdií na FEM SPU v Nitre.
Toto podujatie, ktoré sa realizuje v rámci projektu Erasmus+ KA2 SP "Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii (NEUROSMARTOLOGY)", č. 2018-1-SK01-KA203-046324, bude zamerané na predstavenie uvedeného projektu a na oboznámenie účastníkov s čoraz populárnejším aroma marketingom a jeho možnosťami využitia v praxi. Na podujatí budú taktiež odprezentované výsledky, výskumy a výstupy daného projektu.
Účastníci si budú môcť prezrieť výstavu smart technológií a vyvinutej smart aromatizačnej jednotky, ukážky praktických experimentov z oblasti aromachológie, ako aj pozrieť si prezentáciu výstupov referenčnej databázy. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vás!


Pozvánka

Ísť späť