Pozvánka na podujatie Aroma marketing v praxi 22.6.2021

Dňa 22. júna 2021 sa v Eventovom priestore Mlynica bude konať podujatie realizované v rámci projektu Erasmus+ "Neurosmartology" č. 2018-1-SK01-KA203-046324. Toto podujatie s názvom "Aroma marketing v praxi - Spoločné prepájanie smarttechnológií – aromachológie – spotrebiteľských štúdií, bude zamerané na predstavenie uvedeného projektu a na oboznámenie účastníkov s čoraz populárnejším aroma marketingom a jeho možnosťami využitia v praxi. Na podujatí budú taktiež odprezentované výsledky, výskumy a výstupy daného projektu. Účastníci si budú môcť prezrieť výstavu smart technológií a vyvinutej smart aromatizačnej jednotky, ukážky praktických experimentov z oblasti aromachológie, ako aj pozrieť si prezentáciu výstupov referenčnej databázy. Viac k tomuto eventu môžete nájsť na priloženom linku:

Pozvánka

Ísť späť