Ponuka mobilít CEEPUS 2014/2015

Vážení študenti, doktorandi a pedagógovia,

dávame Vám do pozornosti mobility pre FEM SPU v Nitre v rámci siete CEEPUS "Applied Economics and Management" pre akademický rok 2014/2015 nasledovne:

1. Učiteľská mobilita: University of National and World Economy, Sofia, Bulharsko
2. Učiteľská mobilita: Česká zemědělská univerzita, Praha, Česká republika
3. Učiteľská mobilita: University of Zagreb, Chorvátsko
4. Učiteľská mobilita: Warsaw University of Life Sciences, Poľsko
5. Učiteľská mobilita: University Novi Sad, Srbsko
6. Doktorandská mobilita (trvanie 1 mesiac): University of Szeged, Maďarsko
7. Doktorandská mobilita (trvanie 1 mesiac): University of Primorska, Slovinsko
8. Doktorandská mobilita (trvanie 1 mesiac): BOKU Viedeň, Rakúsko
9. Doktorandská mobilita (trvanie 1 mesiac): Poznan University of Economics, Poľsko
10. Doktorandská mobilita (trvanie 1 mesiac): Cracow University of Economics, Poľsko
11. Študentská mobilita (trvanie 4 mesiace): FH Joanneum, Graz, Rakúsko

Prosíme záujemcov, aby svoj záujem zúčastniť sa mobility do 8. júna 2014 oznámili mailom koordinátorke siete, prof. Elene Horskej (elena.horska@gmail.com) a následne s administrátorkou siete Ing. Jankou Gálovou (galovajanka@gmail.com) z Katedry marketingu FEM SPU v Nitre doriešili podanie prihlášky a ďalšie kroky.

Informácie o programe CEEPUS získate navštívením webstránky http://ceepus.saia.sk/sk/

Späť