CEEPUS mobility na letný semester akademického roka 2015/2016


tl_files/fem/documents/aktuality/rok 2015/oktober/CEEPUS/ceepus.png   Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti,

dávame Vám do pozornosti mobility pre FEM SPU v Nitre v rámci siete CEEPUS CIII-SK-0044-10-1516 "Applied Economics and Management" na letný semester akademického roka 2015/2016:

Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie diplomovej / dizertačnej práce, trvanie 1 mesiac): Jihočeská univerzita České Budějovice (Česká republika) 

Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie diplomovej / dizertačnej práce, trvanie 1 mesiac): University of Zagreb (Chorvátsko)
 
Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie diplomovej / dizertačnej práce, trvanie 1 mesiac): SGGW Varšava (Poľsko) 
 
Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie diplomovej / dizertačnej práce, trvanie 1 mesiac): BOKU Viedeň (Rakúsko) 
 
 
Učiteľská mobilita: BOKU Viedeň (Rakúsko) 
Učiteľská mobilita: University of Zagreb (Chorvátsko)
Učiteľská mobilita: The Academy of Economic Studies of Bucharest (Rumunsko)
 
 
Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému CEEPUS na letný semester je 31. 10. 2015
 
Prosíme záujemcov, aby svoj záujem zúčastniť sa mobility oznámili mailom v termíne do 25. 10. 2015 koordinátorke siete, pani dekanke prof. Dr. Ing. Elene Horskej (elena.horska@gmail.com) a po odsúhlasení následne s projektovou manažérkou siete Ing. Janou Gálovou, PhD. (galovajanka@gmail.com) z Centra výskumných a vzdelávacích projektov FEM doriešili samotné podanie prihlášky.
 
Informácie o programe CEEPUS získate tiež navštívením webstránky http://ceepus.saia.sk/sk/

Späť