Letná škola v Španielsku

FEMkári: je tu výzva na prvú letnú školu, ktorú pripravujeme pre rok 2017. Je určená pre tých, ktorí študujú alebo sa v bakalárskych či diplomových prácach venujú problematike marketingu a spotrebiteľských štúdií.

Prihlásiť sa môžete formou zaslania motivačného listu v slovenskom jazyku, v ktorom popíšete Váš profesionálny záujem, resp. Vaše doterajšie aktivity na FEMke. Vyučovací jazyk letnej školy je jazyk anglický.

Z FEM vyberieme spolu 8 študentov. Trom študentom uhradíme všetky náklady a ďalším 5 študentom náklady pobytu (nakoľko ide o počty nad rámec možností projektu Erasmus plus). Do motivačného listu zároveň napíšte, či by ste boli ochotní dofinancovať si cestovné náklady, aby nám to uľahčilo výber.

Prihlášky posielajte na: mariaborbelyova@yahoo.com
 
tl_files/fem/documents/aktuality/rok 2017/februar/Summer school.jpg

Späť