Letná škola a konferencia ASECU 2014

SPU v Nitre ako člen medzinárodnej asociácie ASECU ponúka študentom (najmä FEM a FEŠRR) možnosť zúčastniť sa medzinárodnej letnej školy ASECU a medzinárodnej konferencie v dňoch 14.- 19.7. 2014 na Fakulte ekonomiky Univerzity v Rzeszowe, v Poľsku. Bližšie informácie sú na www.knlb.pl. Záujemcovia sa môžu prihlásiť podaním prihlášky do Grantového programu Zelený most v termíne do 20. marca 2014 a jej zaslaním na adresu:

Vladislav.Valach@uniag.sk (Mgr. Vladislav Valach, 
Kancelária medzinárodných vzťahov, rektorát III. poschodie). 

Späť