Letná interdisciplinárna škola

Po vynikajúcich ohlasoch a skúsenostiach z minulého leta ponúkame študentom FEM aj tento rok možnosť zúčastniť sa letnej interdisciplinárnej školy. Termín zaslania prihlášky je 15. marec,výberové konanie bude 1.4. 2015. Viac info v letáku.

 

Späť