Letná škola v Kazachstane "Green Economy"


Ponuka pre študentov vrátane doktorandov. Na letnú školu sa môžu študenti prihlásiť formou podania prihlášky do Challenge Fundu v termíne do 15. mája 2018 na adresu: silvia.sebenova@uniag.sk
 

Späť