#ERASMUSDAYS 2020 Čo dokáže aroma marketing?


Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti,
dovoľte nám pozvať vás v rámci podujatia #ErasmusDays na online stretnutie a prezentáciu projektu "Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii" (NEUROSMARTOLOGY – Implementation of Consumer Neuroscience and Smart Research Solutions in Aromachology), č. 2018-1-SK01-KA203-046324.
Tešíme sa na vás 16. 10. 2020 od 9:00 do 12:00 h.

Registrácia na podujatie:
 

Program podujatia

9:00 – 9:15
Otvorenie podujatia

9:15 – 9:45
Privítanie účastníkov - dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Pripomenutie si 2. výročia otvorenia Laboratória spotrebiteľských štúdií, ktoré slúži tiež ako priestor pre online vysielanie organizátorov
Prezentácia koordinátora projektu Ing. Jakuba Berčíka, PhD., ktorý predstaví projekt NEUROSMARTOLOGY

9:45 – 10:15
Projektoví partneri Mgr. Karol Čarnogurský, PhD., Ing. Anna Diačiková, PhD. a doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberku predstavia príklady výskumu aromatizácie vo výrobe

10:15 – 10:30
Coffee break

10:30 – 11:00
Projektový partner Martin Klučka z firmy Aroma Marketing, s. r. o. predstaví príklady fungovania aroma marketingu v praxi (panelová diskusia)

11:00 – 11:30
Ing. Jakub Berčík, PhD. predstaví príklady výskumu aromatizácie v obchode a službách

11:30 – 12:00
Priestor na otázky a diskusia

12:00
Poďakovanie za účasť a ukončenie podujatia
 

Ísť späť