CEEPUS mobility na akademický rok 2016/2017

tl_files/fem/documents/aktuality/rok 2016/maj/ceepus/logo.jpg

Ponuka štipendijných pobytov cez program CEEPUS v rámci siete "Applied Economics and Management" na akademický rok 2016/2017 pre FEM SPU v Nitre je nasledovná: 

  • 2 x Študentská mobilita (trvanie 4 mesiace): University of Agriculture in Krakow (Kraków, Poľsko) – pre študentov medzinárodného inžinierskeho double degree programu "Business Economics"
  • Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie diplomovej / dizertačnej práce, trvanie 1 mesiac): BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences (Viedeň, Rakúsko)
  • Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie diplomovej / dizertačnej práce, trvanie 1 mesiac): Česká zemědělská univerzita v Praze (Praha, Česká republika)
  • Učiteľská mobilita: Česká zemědělská univerzita v Praze (Praha, Česká republika)
  • Učiteľská mobilita: Szent István University (Gödöllő, Maďarsko)
  • Učiteľská mobilita: University of Agriculture in Krakow (Kraków, Poľsko)

Prosíme záujemcov, aby svoj záujem zúčastniť sa mobility (v zimnom alebo letnom semestri) oznámili mailom v termíne do 10. júna 2016 koordinátorke siete, pani dekanke prof. Dr. Ing. Elene Horskej (elena.horska@gmail.com) a po odsúhlasení následne s projektovou manažérkou siete Ing. Janou Gálovou, PhD. (galovajanka@gmail.com) z Centra výskumných a vzdelávacích projektov FEM vyriešili samotné podanie prihlášky.

Prihlášky sa podávajú on-line na stránke https://ceepus.info/

Uzávierka na podávanie prihlášok na zimný semester je 15. jún 2016.

Uzávierka na podávanie prihlášok na letný semester je 31. október 2016.

Informácie o programe CEEPUS získate navštívením http://ceepus.saia.sk/sk/

Všeobecné podmienky pre CEEPUS mobility

študenti a doktorandi denného štúdia:
-   študenti 1. stupňa vysokej školy musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre,
-   minimálna dĺžka pobytu je vždy 1 mesiac – podmienkou pre vyplatenie jednomesačného štipendia je minimálne 21 kalendárnych dní pobytu; pri viacmesačných pobytoch je podmienkou pre vyplatenie posledného štipendia minimálne 16 kalendárnych dní pobytu v poslednom mesiaci.

učitelia vysokých škôl na plný úväzok:
-   pre absolvovanie pobytu je možné priznať maximálne 1 štipendijný mesiac, pričom podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálna dĺžka pobytu 5 pracovných dní a povinnosť odučiť alebo viesť minimálne 6 vyučovacích hodín počas týchto 5 dní,
-  
učiteľská mobilita bude schválená až na základe predloženého časového harmonogramu pobytu, a to vrátane plánovaných prednášok, v časti „Motivation“ v rámci elektronickej prihlášky.

Spôsob vypočítania výšky štipendií a jeho vyplácania sa môže v jednotlivých členských krajinách programu CEEPUS líšiť, preto je potrebné overiť si konkrétne podmienky na https://ceepus.info/ Späť