CEEPUS mobility 2015/2016

Vážení študenti, doktorandi a pedagógovia, dávame Vám do pozornosti mobility pre FEM SPU v Nitre v rámci siete CEEPUS "Applied Economics and Management" pre akademický rok 2014/2015 nasledovne:

1. Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie diplomovej / dizertačnej práce, trvanie 1 mesiac): BOKU Viedeň (Rakúsko)
2. Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie diplomovej / dizertačnej práce, trvanie 1 mesiac): Jihočeská univerzita České Budějovice (Česká republika)
3. Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie diplomovej / dizertačnej práce, trvanie 1 mesiac): University of Zagreb (Chorvátsko)
4. Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie diplomovej / dizertačnej práce, trvanie 1 mesiac): SGGW Varšava (Poľsko)

5. Učiteľská mobilita: BOKU Viedeň (Rakúsko)
6. Učiteľská mobilita: Česká zemědělská univerzita v Prahe (Česká republika)
7. Učiteľská mobilita: Jihočeská univerzita České Budějovice (Česká republika)
8. Učiteľská mobilita: University of Zagreb (Chorvátsko)
9. Učiteľská mobilita: The Academy of Economic Studies of Bucharest (Rumunsko)

Na mobility sa môžete prihlásiť na zimný alebo letný semester.
Deadline na registráciu na zimný semester je 15. jún 2015.
Deadline na registráciu na letný semester je 31. október 2015.

Prosíme záujemcov, aby svoj záujem zúčastniť sa mobility oznámili mailom v termíne do 10. júna 2015 koordinátorke siete, prof. Dr. Ing. Elene Horskej (elena.horska@gmail.com) a po odsúhlasení následne s projektovou manažérkou siete Ing. Janou Gálovou (galovajanka@gmail.com) doriešili podanie prihlášky a ďalšie kroky.

Informácie o programe CEEPUS získate navštívením webstránky http://ceepus.saia.sk/sk/

Späť