NTM - Impact

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Vyskumne projekty/seventh2.jpg.png

Typ projektu: 
Číslo projektu:

7th framework program, European Commission
No. 227202


Názov projektu:   

„NTM - Impact“
Akronym:   
Dĺžka trvania: 2009-2011
Koordinátor projektu: CIRAD is a semi public French R&D institute
Garant projektu: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Partneri projektu:  CIRAD
Unibonn,LEI,The Institute of Development Studies,Institut National de la Recherche Agronomique (INRA),Centre for Institutions and Economic Performance, K.U. Leuven (LICOS),Universidad de Sao Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Quieroz (USP),Instituto Nacional de Tecnologia Agricola (INTA),Virginia Tech University (VT),Laval Univeristy (ULaval),Department of Economics, University of Otago, Research and Information System for Developing Countries, International Food & Agricultural Trade Policy Council, The Institute for Agricultural Market Studies, Slovak University of Agriculture Centre for Chinese Agricultural Policy, University of Sydney, Prof. Tsunehiro OTSUKI, Prof. Fukunari KIMURA

Popis/výsledky projektu:
Hlavným cieľom projektu je zhromaždiť a analyzovať nové údaje na netarifné opatrenia (NTMS), najmä pokiaľ ide o vládne normy a predpisy, ktoré predpisujú podmienky na dovoz agropotravinárskych produktov na trh EÚ a na trhy hlavných konkurenčných hráčov. Okrem toho sú skúmané, dopady EÚ a obchodných partnerom NTMS na najmenej rozvojové krajiny (LDC.

Viac info:  http://www.bioeconomy-alcue.org/gg/