Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships

Implementation of Consumer Neuroscience and Smart Research Solutions
in Aromachology (NEUROSMARTOLOGY)

Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení
v aromachológii

2018-1-SK01-KA203-046324