Medzinárodná vedecká konferencia Ekonomické a sociálne účinky malého a stredného podnikania

Pozývací list

Pozvánka na konferenciu

Prihláška na konferenciu

Témy príspevkov

Šablóna príspevku