Naši úspešní absolventi

Ing. Patrik Groma

Ing. Andrea Ubrežiová