Národné projekty

Národné projekty sú uskutočňované pri podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ):

  • Projekty Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ a Slovenskej akadémie vied (SAV) - VEGA, oficiálny web
  • Projekty Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR - KEGA, oficiálny web
  • Projekty Agentúry na podporu výskumu a vývoja - APVV, oficiálny web

 

Aktuálne riešené projekty na FEM

- VEGA

- KEGA

- APVV


Ďalšie dôležité informácie pre výskumných pracovníkov FEM