Medzinárodná vedecká konferencia ICoM_2017

7. medzinárodná vedecká konferencia „Manažérske trendy rozvoja podnikov v ére globalizácie“.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra manažmentu a Katedra marketingu a obchodu  organizujú v spolupráci so Szent István Univerzity v Gödöllő, Maďarsko, Ústav podnikového a organizačného manažmentu, Technickou univerzitou v Częstochowej, Poľsko,  Fakulta manažmentu, Inštitút sociológie a psychológie manažmentu a Mendelovou univerzitou v Brne, Česká republika, Prevádzkovo – ekonomická fakulta,

pod záštitou dekanky FEM SPU v Nitre, prof. Dr. Ing. Eleny Horskej, 

7. medzinárodnú vedeckú konferenciu „Manažérske trendy rozvoja podnikov v ére globalizácie“.

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutoční 1. - 2. júna 2017 v priestoroch fakulty. Týmto Vás medzinárodný vedecký a organizačný výbor konferencie srdečne pozýva a teší sa na Vašu účasť, ktorá nepochybne prispeje k zaujímavému a príjemnému priebehu konferencie. 

Bližšie informácie nájdete na http://spu.fem.uniag.sk/fem/ICoM_2017