Kontakty členov PR FEM

 

meno

kontakt

 

doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.

natalia.turcekova@uniag.sk

Prodekanka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou

Ing. Adriána Bakošová, MBA

AdrianaBakos.fem@gmail.com

Manažérka pre externé vzťahy a prácu s verejnosťou a hlava PR tímu

     

Ing. Michaela Arpášová

xarpasova@uniag.sk

1. ročník D-EPP

Ing. Patrik Fitala

xfitala@uniag.sk

1. ročník D-EMP

Ing. Veronika Zábojníková

xzabojnikovv@uniag.sk

1. ročník D-EMP

Bc. Vladimíra Majerčíková

xmajercikovv@uniag.sk

4. Ročník EKP

Kristína Losmanová

xlosmanova@uniag.sk

3. ročník MAP

Vanesa Kazárová

xkazarova@uniag.sk

3. ročník MAP

Gabriela Waldhauserová

xwaldhausero@uniag.sk

3. Ročník UCT

Nikola Čentéšová

xcentesovan@uniag.sk

3. Ročník MAP

Miroslava Firkaľová

xfirkalovam@uniag.sk

2. Ročník MPAS

Laura Klučiarová

xkluciarova@uniag.sk

1. Ročník MAP

Karolína Muchová

xmuchova@uniag.sk

1. Ročník MAP

 

Sociálne siete: