Kontakt na študijné oddelenie

URGENTNÝ HOVOR NA FEM NA ĆÍSLE: 0917 205 317
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ OD 9.00 DO 11:00

 

S pavilón, 1. poschodie, telefón: 037/641 5125 alebo 037/641 5177

   
Študijné referentky:

ZITA BÍROVÁ
tel.: 037/641 5125
e-mail.: Zita.Birova@uniag.sk

 

DAGMAR ČITÁRYOVÁ
tel.: 037/641 5177
e-mail.: Dagmar.Citaryova@uniag.sk

 

MARTA VALENTOVÁ 
tel.: O37/6415 125
e-mail.: Marta.Valentova@uniag.sk

 

Ing. PATRÍCIA HORVÁTHOVÁ
tel.: 037/641 5177
e-mail.: patricia.horvathova@uniag.sk

Úradné hodiny 

študijného oddelenia pre DENNÉ a EXTERNÉ štúdium I. a II. stupeň 
(platia počas semestra)

Úradné hodiny budú v období od 5. 10. 2020 do 18. 12. 2020, kedy bude výuka prebiehať len dištančnou formou,  vždy v stredu od: 9. 00 h – 11.00 h a 13.00 h – 14.30 h.

Pondelok nestránkový deň
Utorok
13:00 - 14:30
Streda
 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:30
Štvrtok
 9:00 - 11:00
Piatok
 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:30

Úradné hodiny v dovolenkovom období