Kontakt na študijné oddelenie

S pavilón, 1. poschodie, telefón: 037/641 5125 alebo 037/641 5177

   
Študijné referentky:

ZITA BÍROVÁ
tel.: 037/641 5125
e-mail.: Zita.Birova@uniag.sk

 

DAGMAR ČITÁRYOVÁ
tel.: 037/641 5177
e-mail.: Dagmar.Citaryova@uniag.sk

 

MARTA VALENTOVÁ 
tel.: O37/6415 125
e-mail.: Marta.Valentova@uniag.sk

 

Ing. PATRÍCIA HORVÁTHOVÁ
tel.: 037/641 5177
e-mail.: patricia.horvathova@uniag.sk

Úradné hodiny 

študijného oddelenia pre DENNÉ a EXTERNÉ štúdium I. a II. stupeň 
(platia počas semestra)

Pondelok nestránkový deň
Utorok
13:00 - 14:30
Streda
 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:30
Štvrtok
 9:00 - 11:00
Piatok
 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:30

Úradné hodiny v dovolenkovom období