Kolégium dekanky (v abecednom poradí)

Bojňanský Jozef, doc.Ing.PhD., vedúci Katedry účtovníctva

Gurčík Ľubomír, prof.Ing.CSc., vedúci Katedry ekonomiky, predseda AS FEM

Hennyeyová Klára, doc.Ing.CSc., vedúca Katedry informatiky

Hornyák Gregáňová Radomíra, Mgr.PhD., predsedníčka FO OZ PŠaV

Horská Elena, Dr.h.c. prof.Dr.Ing., dekanka FEM

Kapsdorferová Zuzana, doc.Ing.PhD., prodekanka FEM

Košovská Iveta, Ing.PhD., prodekanka FEM

Moravčíková Danka, doc.Ing.Mgr.PhD., vedúca Katedry spoločenských vied

Moravcová Ľubomíra, PaedDr.PhD., vedúca Katedry jazykov

Országhová Dana, doc.RNDr.CSc., vedúca Katedry matematiky

Pokrivčák Ján, prof.Ing.PhD.M.S., vedúci Katedry hospodárskej politiky

Repiský Jozef, doc.Ing.CSc., vedúci Katedry štatistiky a operačného výskumu

Rovný Patrik, doc.Ing.PhD., prodekan FEM, vedúci Katedry marketingu a obchodu

Savov Radovan, doc.Ing.PhD., prodekan FEM

Šajbidorová Mária, doc.Ing.PhD., vedúca Katedry manažmentu   

Šeben Zaťková Tímea, PaedDr. PhD., vedúca Centra pedagogiky a psychologického poradenstva

Šindlerová Erika, Ing., tajomníčka FEM

Marián Tóth, doc.Ing.PhD., vedúci Katedry financií

Tóthová Darina, RNDr.PhD., vedúca Centra informačných technológií

Turčeková Natália, prof.h.c. doc.Ing.PhD., prodekanka FEM

 

Dokumenty KD

Za obsah zodpovedá: Ing. Erika Šindlerová - tajomníčka FEM
Dátum poslednej zmeny: 7.10.2019