KEGA - Projekty Kultúrnej grantovej agentúry MŠVVaŠ


Riešené projekty KEGA na FEM SPU v Nitre v roku 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rok
začiatku
riešenia
projektu  
Registračné
číslo
projektu
Názov projektu Vedúci projektu, resp.
zodpovedný riešiteľ
zo spolupracujúceho
pracoviska verejnej
vysokej školy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2018  041SPU-4/2018 Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce Šajbidorová Mária,
doc. Ing., PhD.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2018  029SPU-4/2018 Digitálne edukačné aplikácie v matematike Országhová Dana,
doc. RNDr., CSc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2018  005SPU-4/2018 Slovensko-anglicko-francúzsko-nemecko-rusko-španielsky hipologický slovník Moravcová Ľubomíra,
PaedDr., PhD.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2017  012SPU-4/2017  Metodický postup spracovania Bezpečnostnej politiky podniku (užívateľská príručka) Hallová Marcela,
Ing., PhD.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2017  041SPU-4/2017 Finančný manažment a podnikateľské riziko
v poľnohospodárstve SR
Tóth Marián,
doc.Ing., PhD.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2016  038SPU-4/2016 Implementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe  spotrebiteľských štúdií Berčík Jakub,
Ing., PhD.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------