Inžinierska štátna skúška

Záverečná práca

Pokyny na vyplnenie e-posudkov na záverečné práce

Instructions for completing e-assessments for final works

 

Pre denné a externé štúdium:
Štátna skúška na II. st. štúdia - denná forma aj externá forma - pozostáva len z obhajoby záverečnej /diplomovej/ práce.

Dôležité termíny pre študentov
2.
ročníka 2. stupňa štúdia - denná forma a 3. ročníka 2. stupňa štúdia - externá forma

Letný semester:
Kontaktná výučba: 8. 2. - 16. 4. 2021 (10 týždňov)
Zápočtový týždeň: 12. - 16. 4. 2021
Odovzdávanie DP (vloženie DP do UIS): do 21. 5. 2021
Skúškové obdobie: do 14. 5. 2021
Príprava na štátne skúšky: do 11. 6. 2021
Štátne skúšky: 14. - 18. 6. 2021
Promócie absolventov: Termín sa určí dodatočne