Inžinierska štátna skúška

Záverečná práca

Pokyny na vyplnenie e-posudkov na záverečné práce

Instructions for completing e-assessments for final works

 

Pre denné a externé štúdium:
Štátna skúška na II. st. štúdia - denná forma aj externá forma - pozostáva len z obhajoby záverečnej /diplomovej/ práce.

Dôležité termíny pre študentov
2.
ročníka 2. stupňa štúdia - denná forma a 3. ročníka 2. stupňa štúdia - externá forma

Letný semester:

Kontaktná výučba: 7. 2. - 14. 4. 2022 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 11. - 14. 4. 2022

Odovzdávanie DP (vloženie DP do UIS): do 22. 4. 2022

Skúškové obdobie: do 6. 5. 2022

Príprava na štátne skúšky: do 13. 5. 2022

Štátne skúšky: 16. – 20. 5. 2022

Promócie absolventov: 2. – 3. 6. 2022