Inžinierska štátna skúška

Záverečná práca

Pokyny na vyplnenie e-posudkov na záverečné práce

Instructions for completing e-assessments for final works

 

Pre denné a externé štúdium:
Štátna skúška na II. st. štúdia - denná forma aj externá forma - pozostáva len z obhajoby záverečnej /diplomovej/ práce.


Dôležité termíny pre študentov 2. ročníka 2. stupňa štúdia - denná forma a 3. ročníka 2. stupňa štúdia - externá forma

Zimný semester:

Kontaktná výučba: 18. 9. - 15. 12. 2023 (13 týždňov)

Zápočtový týždeň: 11. - 15. 12. 2023

Skúškové obdobie: od 18. 12. 2023 do 10. 5. 2024

Letný semester:

Kontaktná výučba: 12. 2. - 19. 4. 2024 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 15. - 19. 4. 2024

Odovzdávanie DP (vloženie DP do UIS): do 26. 4. 2024

Skúškové obdobie: do 10. 5. 2024

Príprava na štátne skúšky: do 17. 5. 2024

Štátne skúšky: 20. – 24. 5. 2024