Ing. Martin Hubinský

Absolvent študijného programu:

Ekonomika poľnohospodárstva, Financie v poľnohospodárstve, 1999-2004,
International Agribusiness and Commerce, 2010 – 2012.

Svoje profesionálne znalosti v oblasti medzinárodného bankovníctva som si rozšíril o štúdium na SDA Bocconi University, Milano, Italy , kde som mal možnosť v rokoch 2011 až 2012 popri práci úspešne absolvovať „Executive Programme in Banking Management“ – štúdium ukončené skúškou a diplomom.

Po ukončení štúdia nastúpil:  

2004 – 2005 ako „Management Associate“ a neskôr ako „Manager of Finance“ v nadnárodnej spoločnosti Islecorp, USA v štáte Mississippi,
od roku 2006 až dodnes pôsobí vo VUB banke, člen Intesa Sanpaolo Group, 4. najväčšej bankovej skupine v Eurozóne podľa trhovej kapitalizácie. Priebeh zamestnaní vo VUB:  2006 – 2008 Relationship Manager Corporate,
2008 – 2010 Acqusition Director SME,
2010 – dodnes: Country Segment Manager (Agriculture & Food industry).

Momentálne pôsobí ako: 

Country Segment Manager (Agriculture & Food industry). Zastrešuje aktivity VUB bankovej skupiny na Slovensku a v Čechách v oblasti Poľnohospodárstva a Potravinárstva. Zároveň bol v rokoch 2012 – 2013 team lídrom medzinárodného výskumného projektu zameraného na investičné stratégie malých a stredných podnikov „Investment strategies of Italian SME : Eastern Europe vs. Other emerging markets“, organizovaného medzinárodnou bankovou skupinou ISP a univerzitou Bocconi v Miláne. K aktuálnym témam v oblasti agrosektora sa v mene VUB pravidelne vyjadruje a publikuje v celoštátnych a odborných poľnohospodárskych médiách.

Čo mi dalo štúdium na FEM (využitie poznatkov zo školy):

Práve štúdium Financií v poľnohospodárstve na FEM bolo motorom mojej kariéry poľnohospodárskeho ekonóma a neskôr odborníka v oblasti poľnohospodárskeho bankovníctva a financovania poľnohospodárskych podnikov.
Získané poznatky v oblasti fungovania poľnohospodárstva na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni, ale aj štúdium predmetov výrobnej povahy mi poskytlo významnú podporu pri mojej profesionálnej profilácií.

Odkaz pre FEMkárov - študentov: 

Profesionálna kariéra sa začína už v období štúdií a to prípravou vízie a správneho výberu smerovania vzdelania. Treba si položiť otázku či chcem robiť to, čo väčšina, alebo chcem byť na trhu práce unikátny. Následne treba pracovať na dosiahnutí svojej vízie. 
Témou mojej diplomovej práce na FEM bolo Financovanie poľnohospodárskych podnikov formou úverov, čomu sa venujem dodnes.