Improvement of partnership with enterpises by enhencement of a regional quality management potentials in WBC

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo Tempus.jpg Typ projektu:
Číslo projektu:
Multilaterálny projekt v oblasti vysokoškolského vzdelávania a spoločnosti - TEMPUS
543662-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPHES
Názov projektu:

Improvement of partnership with enterpises by enhencement of a regional quality management potentials in WBC

(Zlepšenie partnerstva medzi podnikmi  posilnením regionálneho potenciálu manažmentu kvality v krajinách západného balkánu)

Akronym:
Dĺžka trvania:
Koordinátor projektu:
Garant projektu:
TEMPUS EQIWBC
12/2013 – 12/2016
Univerzita v Čiernej Hore
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.


Partneri projektu:
University of Kragujevac, University of Belgrade, University of Zenica, University of East Sarajevo, Cracow university of Economics, University of Minho, University of Girona Escola Politecnica Superior Spain, Technical College of Professional Studies, Association for quality and standardization of Serbia, City Development Agency East Sarajevo, Business inovation centre LLC Kragujevac, Slovak University of Agriculture in Nitra, The European Organization for Quality

Popis/výsledky projektu:
Širším cieľom tohto projektu je zlepšiť regionálnu kvalitu s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť regionálnej ekonomiky a zlepšiť kvalitu života. Medzi  špecifické ciele projektu patria rozvoj vzdelávacích programov a poradenských služieb pre zlepšenie kvality (prostredníctvom odbornej prípravy a služieb pre podniky v oblasti kvality výrobkov a služieb, zabezpečenie kvality, CE, ISO noriem a systémov manažérstva kvality) v regionálnom podniku; zlepšenie regionálnej spolupráce a spolupráce s podnikmi a poskytovanie spätnej väzby pre zlepšenie univerzitných kurzov v oblasti kvality. Realizácia týchto cieľov by mala zlepšiť úroveň kvality a konkurencieschopnosti podnikov v obchode vybraných krajín Západného Balkánu (WBC).

Cieľom je zabezpečenie a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov WBC a tým neustále zlepšovať produktivitu a kvalitu procesov založených na blízkych vysokých školách - podnikové vzťahy.

Viac info: http://www.eqiwbc.ac.me/3.php