Implementation of Consumer Neuroscience and Smart Research Solutions in Aromachology (NEUROSMARTOLOGY)
Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii
2018-1-SK01-KA203-046324Gallery