FOODSECURE – An interdisciplinary research project to explore the future of global food and nutrition security

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Vyskumne projekty/seventh2.jpg.png

Typ projektu: 
Číslo projektu:

7th framework program, European Commission

Názov projektu:   

„FOODSECURE – An interdisciplinary research project to explore the future of global food and nutrition security“
tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Vyskumne projekty/foodsecure.jpg

Akronym:  FOODSECURE
Dĺžka trvania: 2012-2017
Koordinátor projektu: LEI Wageningen UR
Garant projektu: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Popis/výsledky projektu:

FOODSECURE si kladie za cieľ navrhnúť efektívne a trvalo udržateľné stratégie pre hodnotenie a riešenie problémov bezpečnosti potravín a výživy.

Poskytuje sadu analytických nástrojov na experimentovanie, analýzu a koordináciu účinkov krátkodobých a dlhodobých politík týkajúcich sa dosiahnutia potravinovej bezpečnosti. Vplyv FOODSECURE spočíva na znalostnej báze o podpore tvorcov politiky EÚ a ďalších zainteresovaných strán v tvorbe dôsledných, logických stratégií dlhodobej politiky pre zlepšenie bezpečnosti potravín a výživy.

FOODSECURE kombinuje prísne analýzy a účasť zúčastnených strán na:

• lepšie pochopenie determinantov a rôznych úrovni kauzality, na globálnej úrovni potravinovej bezpečnosti a výživy;

• zlepšenie schopnosti rozhodovacou právomocou predvídať a reagovať na budúce potravinové krízy a problémy so zabezpečením výživy;

• poskytnutie pomoci pre zainteresované strany pri možných kritických situáciach v rámci technologických a inštitucionálnych zmien v politike a na integráciu rozmanitosti vízií v spoločnom rámci.

Viac info:  http://www.foodsecure.eu/