Entrepreneurship Trainers for VET: A Novel Generation Learning approach (ENTANGLE Lektori podnikania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy: nová generácia prístupu učenia sa)

 

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo LLP.jpg Typ projektu:
Číslo projektu:


Program celoživotného vzdelávania Leonardo Da Vinci (TOI) - multilaterálny projekt prenosu inovácií
2012-ES1-LEO05-50335
Názov projektu: Entrepreneurship Trainers for VET: A Novel Generation Learning approach (ENTANGLE Lektori podnikania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy: nová generácia prístupu učenia sa)
Akronym:
Dĺžka trvania:
Koordinátor projektu:
Garant projektu:
 

ENTANGLE
10/2012 – 09/2014
Fundación Maimona, Los Santos de Maimona, Španielsko

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.


tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/entangle.png

Partneri projektu:
Business Development Friesland, Netherlands, First Elements Euroconsultants Ltd, Cyprus, European Forum for Vocational Education and Training, Belgium, European Leadership Institute, Ltd., Lithuania, Fundació Jaon XXIII, Spain, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia.

Popis/výsledky projektu:
Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom odborného vzdelávania pripraviť pedagógov naučiť a rozvíjať u študentov nové kompetencie a zručnosti v oblasti podnikania so zameraním na zakladanie mikro podnikov. Projekt sa zameriava na poskytovanie odborného vzdelávania a vybavuje učiteľov zručnosťami a kompetenciami s cieľom uľahčiť adaptovanie sa na budúce výzvy v oblasti podnikania. Najmä optimalizovať ich postavenie a praktickú úlohu medzi študentmi a aktuálne začínajúcim a /alebo malými a strednými podnikateľmi.

 

Viac info: http://entangle.ementoria.com/