Edičná komisia

Predseda:   doc. Ing. Zuzana Kaspdorferová, PhD.
     
Členovia:  

Ing. Zuzana Lajdová, PhD.
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD. 


Edičný plán
Dokumenty k publikovaniu diela

456/2012 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri umeleckej cinnosti