Dôležité termíny pre študentov:


Zimný semester:

Kontaktná a online výučba: 20. 9. - 17. 12. 2021 (13 týždňov)

Zápočtový týždeň: 13. - 17. 12. 2021

Skúškové obdobie: od 20. 12. 2021 do 31. 7. 2022

 

Letný semester:

Kontaktná výučba: 7. 2. - 6. 5. 2022 (13 týždňov)

Zápočtový týždeň: 2. - 6. 5. 2022

Skúškové obdobie: do 31. 7. 2022

Letné prázdniny: 1. - 31. 8. 2022

 

Dôležité termíny pre študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia - denná forma a 4. ročníka 1. stupňa štúdia - externá forma


Zimný semester:

Kontaktná výučba: 20. 9. - 17. 12. 2021 (13 týždňov)

Zápočtový týždeň: 13. - 17. 12. 2021

Skúškové obdobie: od 20. 12. 2021 do 27. 5. 2022


Letný semester:

Kontaktná výučba: 7. 2. - 14. 4. 2022 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 11. - 14. 4. 2022

Odovzdávanie BP (vloženie BP do UIS): do 20. 5. 2022

Skúškové obdobie: do 27. 5. 2022

Príprava na štátne skúšky: do 10. 6. 2022

Štátne skúšky: 13. – 17. 6. 2022

Promócie absolventov: 30. 6.1. 7. 2022