Dôležité termíny pre študentov:

Zimný semester:

Kontaktná a online výučba: 20. 9. - 17. 12. 2021 (13 týždňov)

Zápočtový týždeň: 13. - 17. 12. 2021

Skúškové obdobie: od 20. 12. 2021 do 31. 7. 2022

Letný semester:

Kontaktná výučba: 7. 2. - 6. 5. 2022 (13 týždňov)

Zápočtový týždeň: 2. - 6. 5. 2022

Skúškové obdobie: do 31. 7. 2022

Letné prázdniny: 1. - 31. 8. 2022

 

Dôležité termíny pre študentov
2.
ročníka 2. stupňa štúdia - denná forma a 3. ročníka 2. stupňa štúdia - externá forma

Letný semester:

Kontaktná výučba: 7. 2. - 14. 4. 2022 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 11. - 14. 4. 2022

Odovzdávanie DP (vloženie DP do UIS): do 22. 4. 2022

Skúškové obdobie: do 6. 5. 2022

Príprava na štátne skúšky: do 13. 5. 2022

Štátne skúšky: 16. – 20. 5. 2022

Promócie absolventov: 2. – 3. 6. 2022