Dôležité termíny pre študentov:

Zimný semester:

Kontaktná a online výučba: 19. 9. - 16. 12. 2022 (13 týždňov)

Zápočtový týždeň: 12. - 16. 12. 2022

Skúškové obdobie: od 19. 12. 2022 do 31. 7. 2023

Letný semester:

Kontaktná výučba: 6. 2. - 5. 5. 2023 (13 týždňov)

Zápočtový týždeň: 2. - 5. 5. 2023

Skúškové obdobie: do 31. 7. 2023

Letné prázdniny: 1. - 31. 8. 2023

 

Dôležité termíny pre študentov 2. ročníka 2. stupňa štúdia - denná forma a 3. ročníka 2. stupňa štúdia - externá forma

 

Zimný semester:

Kontaktná a online výučba: 19. 9. - 16. 12. 2022 (13 týždňov)

Zápočtový týždeň: 12. - 16. 12. 2022

Skúškové obdobie: od 19. 12. 2022 do 12. 5. 2023

Letný semester:

Kontaktná výučba: 6. 2. - 14. 4. 2023 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 3. - 14. 4. 2023

Odovzdávanie DP (vloženie DP do UIS): do 28. 4. 2023

Skúškové obdobie: do 12. 5. 2023

Príprava na štátne skúšky: do 19. 5. 2023

Štátne skúšky: 22. – 26. 5. 2023

Promócie absolventov: 8. – 9. 6. 2023