Dôležité termíny pre študentov:

Zimný semester:
Kontaktná a online výučba: 21. 9. - 18. 12. 2020 (13 týždňov)
Zápočtový týždeň: 14. - 18. 12. 2020
Skúškové obdobie: 7. 1. – 5. 2. 2021

Letný semester:
Kontaktná výučba: 8. 2. - 7. 5. 2021 (13 týždňov)
Zápočtový týždeň: 3. - 7. 5. 2021
Skúškové obdobie: do 31. 7. 2021
Letné prázdniny: 1. - 31. 8. 2021

 

Dôležité termíny pre študentov
2.
ročníka 2. stupňa štúdia - denná forma a 3. ročníka 2. stupňa štúdia - externá forma

Letný semester:
Kontaktná výučba: 8. 2. - 16. 4. 2021 (10 týždňov)
Zápočtový týždeň: 12. - 16. 4. 2021
Odovzdávanie DP (vloženie DP do UIS): do 21. 5. 2021
Skúškové obdobie: do 14. 5. 2021
Príprava na štátne skúšky: do 11. 6. 2021
Štátne skúšky: 14. - 18. 6. 2021
Promócie absolventov: Termín sa určí dodatočne