Development of Public Accreditation of Agricultural Programs in Russia

 

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo Tempus.jpg Typ projektu:
Číslo projektu:
TEMPUS
543902-TEMPUS-1-2013-SK-TEMPUS-SMGR
     
Názov projektu:   Development of Public Accreditation of Agricultural Programs in Russia


Akronym:
Dĺžka trvania:
Koordinátor projektu:
Garant projektu:


PACAgro
2013-2016
FEM SPU v Nitre, Slovensko
prof. Dr. Ing. Elena Horská

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Pac agro.jpg

Partneri projektu:
Slovak University of Agriculture in Nitra, Agricultural Production Co-opErative Detskoselskia, Aleksandro Stulginskio UniveristetasAssociation of Educational Establishments in Agriculture, Eesti Maaulikool, Estonian University of Life Sciences, Kabardino-Balkarian State Agrarian University, Kazan State Agrarian University, Mari State University, Ministry of Agriculture of the Russian Federation,  Ministry of Education and Science of the Russian Federation, North-West Research Institute of Agricultural Engineering and Electrification, Rusmarketconsulting LTD, Russian State Agrarian University- Moscow Timiryazev Agricult, Saint- Petersburg State Agrarian University, The Catalan University Quality Assurance Agency, University of LLeida

Popis/výsledky projektu:
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť inštitucionálny rámec pre akreditáciu poľnohospodárskych študijných programov na ruských univerzitách. V roku 2014 a 2015 prebehla hĺbková analýza podmienok a organizácie vysokoškolského štúdia na partnerských univerzitách, ktorá bude slúžiť pre definovanie perspektívneho plánu a tvorby koncepcie inštitúcie, ktorá prispeje ku kvalite a efektívnosti verejnej akreditácie poľnohospodárskych programov v Rusku. Koordinátorom projektu je FEM SPU v Nitre.

Stránka projektu:  www.pacagro.uniag.sk