Business Economics (International V4 Studies)

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo VF.jpg Typ projektu:
Číslo projektu:
Medzinárodný Vyšehradský fond - vzdelávací projekt
61200004
Názov projektu:   Business Economics (International V4 Studies)
Názov projektu:
Dĺžka trvania:
Koordinátor projektu:
Garant projektu:

Business Economics (International V4 Studies)
09/2013 – 08/2016
FEM SPU v Nitre, Slovensko
Dr.h.c.prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Popis/výsledky projektu:
Projekt je zameraný na vytvorenie inovovaného študijného programu: Business Economics (International V4 Studies). Študijný program sa skladá zo 4 semestrov. Všetky kurzy študijného programu sú prednášané v anglickom jazyku. Študijný program je zameraný na krajiny zoskupené vo Vyšehradskej skupine V4 s dôrazom na zvýšenie kvalitu a atraktívnosť vzdelávania. Vyučovacie predmety sú prednášané hosťujúcimi vyučujúcimi z krajín V4 počas celých štyroch semestrov.


Stránka projektu
http://beiv4s.swapp.sk/web/