Baltická univerzita (BUP)


Národné Centrum Programu Baltickej Univerzity na SPU

Výzva: PhD. training v Poľsku (24. - 28.11.2019)

V rámci programu Baltickej univerzity sa 24.-28.11. 2019 v poľskom meste Rogow organizuje PhD. training s cieľom poskytnúť doktorandom z krajín siete BUP možnosť stretnúť sa a diskutovať o vedeckých problémoch.

Deadline na prihlášky: 30.9.2019

Viac informácií nájdete tu. 

Výzva: Vyhlásenie grantu BUP Mobility Research Grant 2019

Cieľom grantu je rozvíjať a posilňovať spoluprácu medzi mladými výskumníkmi v regióne Baltského mora. Grant je určený na podporu mladých vedeckých pracovníkov z univerzít BUP v oblasti  výskumu trvalo udržateľného rozvoja.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke BUP: http://www.balticuniv.uu.se/bup-secretariat-ne…/…/bup-mobil/

Uzávierka prihlášok: 31. október 2019