UPRAVENÉ PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
NA 1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA
NA FAKULTE EKONOMIKY A MANAŽMENTU SPU V NITRE


PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021


UPOZORNENIE:
Prihlášky na štúdium sa vzhľadom k vyhlásenej mimoriadnej situácií podávajú iba elektronicky, žiadne prílohy, papierové prihlášky a potvrdenia nie sú potrebné. Táto úprava vyplýva zo snahy vyjsť v ústrety študentom v tejto mimoriadnej situácii.

Termín podania elektronickej prihlášky 1. kolo: do 30. apríla 2020
  2. kolo: do 24. júla 2020

Termín zasadnutia výberovej komisie: 27. - 31. 7. 2020

04.06.2020 8:35

Kontaktné údaje

Študijné programy

Všeobecné údaje o prijímacom konaní

Podmienky prijímacieho konania

Poplatok za prijímacie konanie

Prijímacia skúška

Prípravné kurzy pre prijímacie konanie


Koordinátor pre prácu s uchádzačmi so špecifickými potrebami

Uplatnenie absolventov