Bakalárske štúdium


Bakalárska štátna skúška

Dôležité termíny pre študentov:
3.
ročníka 1. stupňa štúdia - denná forma a 4. ročníka 1. stupňa štúdia - externá forma

Letný semester:

Kontaktná výučba: 8. 2. - 16. 4. 2021 (10 týždňov)
Zápočtový týždeň: 12. - 16. 4. 2021
Odovzdávanie BP (vloženie BP do UIS): do 11. 6. 2021
Skúškové obdobie: do 28. 5. 2021
Príprava na štátne skúšky: do 2. 7. 2021
Štátne skúšky: 6. – 9. 7.2021
Promócie absolventov: zrušené