Bakalárske štúdium

 

Bakalárska štátna skúška


Dôležité termíny pre študentov:
3. ročníka 1. stupňa štúdia - denná forma a
4. ročníka 1. stupňa štúdia - externá forma

Letný semester: 10. 2. – 17. 4. 2020
Zápočtový týždeň: 14.4. – 17. 4. 2020
Odovzdávanie bakalárskych prác: 11.5. – 15. 5. 2020
Odovzdávanie výkazov o štúdiu: do 22. 5. 2020
Skúškové obdobie: do 22. 5. 2020
Príprava na štátne skúšky: 25. 5. – 14. 6. 2020
Štátne skúšky: 15. 6. – 19. 6. 2020
Slávnostná promócia : 6.7. – 7. 7. 2020