Bakalárske štúdium


Bakalárska štátna skúška

Dôležité termíny pre študentov:
3.
ročníka 1. stupňa štúdia - denná forma a 4. ročníka 1. stupňa štúdia - externá forma

Letný semester:

Kontaktná výučba: 7. 2. - 14. 4. 2022 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 11. - 14. 4. 2022

Odovzdávanie BP (vloženie BP do UIS): do 20. 5. 2022

Skúškové obdobie: do 27. 5. 2022

Príprava na štátne skúšky: do 10. 6. 2022

Štátne skúšky: 13. – 17. 6. 2022

Promócie absolventov: 30. 6.1. 7. 2022