Bakalárske štúdium


Bakalárska štátna skúška

Dôležité termíny pre študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia - denná forma a 4. ročníka 1. stupňa štúdia - externá forma

 

Zimný semester:

Kontaktná a online výučba: 19. 9. - 16. 12. 2022 (13 týždňov)

Zápočtový týždeň: 12. - 16. 12. 2022

Skúškové obdobie: od 19. 12. 2022 do 26. 5. 2023

 Letný semester:

Kontaktná výučba: 6. 2. - 14. 4. 2023 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 3. - 14. 4. 2023

Odovzdávanie BP (vloženie BP do UIS): do 26. 5. 2023

Skúškové obdobie: do 26. 5. 2023

Príprava na štátne skúšky: do 16. 6. 2023

Štátne skúšky: 19. – 23. 6. 2023