Bakalárske štúdium


Bakalárska štátna skúška

Dôležité termíny pre študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia - denná forma a 4. ročníka 1. stupňa štúdia - externá forma

 

Zimný semester:

Kontaktná výučba: 18. 9. - 15. 12. 2023 (13 týždňov)

Zápočtový týždeň: 11. - 15. 12. 2023

Skúškové obdobie: od 18. 12. 2023 do 31. 5. 2024

Letný semester:

Kontaktná výučba: 12. 2. - 19. 4. 2024 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 15. - 19. 4. 2024

Odovzdávanie BP (vloženie BP do UIS): do 24. 5. 2024

Skúškové obdobie: do 31. 5. 2024

Príprava na štátne skúšky: do 14. 6. 2024

Štátne skúšky: 17. – 21. 6. 2024