Víťaz je z FEM

napísal


Diplomová práca tohtoročného absolventa študijného programu Kvantitatívne metódy v ekonómii Ing. Tomáša Marcinčina v česko-slovenskej konkurencii obstála na výbornú. Ing. Marcinčin so svojou diplomovou prácou "Hodnotenie konkurencieschopnosti regiónov EÚ" získal v sútaži so SAS o najlepčiu česko-slovenskú diplomovú prácu PRVÉ MIESTO.

Zároveň blahoželáme aj školiteľke prof. Ing. Z. Sojkovej, CSc. a veríme, že v šlapajách jej diplomanta pôjdu aj ďalší či už súčasní alebo budúci absolventi študijného programu Kvantitatívne metódy v ekonómii.

 

Späť