UNINFOS 2019 

napísal

Pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej a rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. sa v Kongresovom centre SPU v Nitre v dňoch 6. - 8. novembra 2019 konal už 25. ročník konferencie UNINFOS.

Konferencia bola zaujímavá už hlavnou témou: Univerzita budúcnosti, ale aj tým, že už má svoju históriu – bol to už 25. ročník. Konferenciu organizuje vždy iná vysoká škola a je určená najmä záujemcom o informačné technológie, ale nielen im, nakoľko súčasná téma je veľmi široká, týka sa názorov na budúcnosť univerzity z rôznych uhlov - spôsob výučby, ekonomika, manažment, vybavenie univerzity, IKT, bezpečnosť, veda a výskum ...

V rámci hlavnej témy sa prezentovali aj ďalšie kľúčové otázky týkajúce sa vysokých škôl, a to najmä najnovšie vývojové trendy v oblasti IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ, informačná bezpečnosť, inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe.

Na konferenciu bolo prihlásených celkom 158 účastníkov, zúčastnilo sa jej 139 účastníkov z 21 vysokých škôl (19 zo SR, 2 z ČR), 11 slovenských a 3 českých firiem a 6 účastníci boli zo štátnej exekutívy.

Archív vystúpení a videozáznam Televízie Nitrička a fotogaléria sú dostupné z webu konferencie UNINFOS 2019.

Ísť späť