„Teória v praxi – NESTLÉ DAY 2019“

napísal

V stredu 20. novembra sme na FEMke opäť privítali zástupcov najväčšej potravinárskej spoločnosti - Nestlé, s ktorými dlhodobo spolupracujeme v prepájaní skúseností z praxe s teoretickými poznatkami našich študentov, v záujme zvyšovania ich uplatniteľnosti na trhu práce v budúcnosti.

Nestlé Day 2019, ktorý bol už druhým ročníkom tohto úspešného podujatia, ponúkol bohatý celodenný program. Študenti, zamestnanci i návštevníci mali možnosť ochutnať produkty Nestlé v stánku vo vestibule, kde na nich čakali manažéri a stážisti spoločnosti pripravení diskutovať a odpovedať na otázky. Záujem bol veľký a tém neúrekom.

Výberové prednášky na tému „Nestlé pre mladých“ a „Riadenie pracovných tímov“ poskytli študentom, okrem praktických poznatkov a skúseností, aj priestor na zamyslenie - ako a prečo  kreovať svoju hodnotu teraz a zúročiť ju v budúcnosti.

Interaktívne zadania, realizované počas celého dňa na cvičeniach na Katedre manažmentu v rámci predmetu Organizácia manažérskej práce a na Katedre marketingu a obchodu v rámci Marketingovej komunikácie, preverili pripravenosť našich budúcich inžinierov čeliť výzvam biznisu. Úspešne.

Veľmi nás teší skutočnosť, že dvaja zo štyroch manažérov spoločnosti Nestlé, ktorí si našli čas a prišli inšpirovať našich študentov, sú absolventami našej FEMky. Potešenie je o to väčšie, že súčasťou Nestlé tímu bola aj naša čerstvá absolventka Veronika a študentka 2.ročníka inžinierskeho štúdia programu MAP Mariana. Ďakujeme im za kvalitnú a úspešnú reprezentáciu našej fakulty vo svete biznisu.

Veríme, že tradícia obľúbeného a úspešného podujatia Nestlé Day bude pokračovať a otvárať brány poznania aj v budúcnosti... Už teraz pripravujeme tretí ročník, ktorý bude na jeseň 2020.


Fotogaléria
(Ing. Tomáš Poláčik, CIT FEM)


Autor: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Katedra manažmentu FEM

Späť