Retail academy

napísal

Dňa 8.12.2020 sme úspešne ukončili v poradí už tretí semester z predmetu Retail Academy, t.j. unikátneho vzdelávacieho projektu v oblasti maloobchodu, ktorý podľa prvotného vzoru Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave priniesol Lidl Slovenská republika i na našu univerzitu, konkrétne Fakultu ekonomiky a manažmentu, Katedru marketingu a obchodu.

Jedná sa o dvojsemestrálny predmet, ktorý prináša výnimočné prepojenie teórie s praxou, kedy prednášky nezabezpečujú pedagógovia z fakulty, ale samotní konatelia/manažéri/vedúci úsekov resp. zamestnanci spoločnosti Lidl, ktorí so študentami zdieľajú svoje vlastné vedomosti a skúsenosti s danou oblasťou – obchod, marketing, financie, logistika, nákup, PR, HR, a pod. Počas zimného semestra sú prednášky zamerané predovšetkým na oblasť marketingu, predaja a obchodu ako takého, zatiaľ čo v letnom semestri sú zamerané skôr na nákup, logistiku, právo, resp. počas tohto semestra majú študenti možnosť navštíviť samotné logistické centrum spoločnosti, kde môžu vidieť, čo a ako funguje v reály. I z uvedeného možno vidieť, že sa jedná skutočne o výnimočnú možnosť pre našich študentov, nielen dozvedieť sa niečo navyše, ale predovšetkým získať väčšie prepojenie s praxou.

I napriek skutočnosti, že tento zimný semester nebol ľahký – v dôsledku aktuálnej situácie tak vo svete, ako i na Slovensku, bola celá výučba presunutá do online prostredia – záujem študentov a spomínaný predmet má narastajúci trend, čomu sa veľmi tešíme. Zatiaľ čo v prvom semestri zavedenia predmetu na našu fakultu bolo na štúdium prihlásených 20 študentov, tento rok to bolo už 21 študentov.

Tak ako každý semester, i tento bolo úlohou študentov nielen aktívne sa zúčastňovať jednotlivých stretnutí s predstaviteľmi spoločnosti (prostredníctvom systému Webex, kde sa mohli voľne pýtať na otázky, ktoré ich osobne zaujímajú, a na ktoré odpovede nemajú kde a ako nájsť), ale pripraviť si i na záver semestra vlastné powerpointové prezentácie, kde mali predstaviť svoje postrehy a návrhy pre možné zlepšenie do budúcna.

Tento rok si študenti zvolili nasledovné témy a odprezentovali ich v nasledovných tímoch:

  1. Marketing a propagácia spoločnosti Lidl – Nikola Cebáková, Silvia Liktorová, Martina Longajová a Erika Kucáriková
  2. CSR aktivity spoločnosti Lidl – Vanesa Paulíková, Bibiána Pavelová a Simona Naňová
  3. Stratégia nákupu spoločnosti Lidl – Adriana Mateášiková, Jana Slováková, Dávid Šmitala a Tomáš Marhefka
  4. Kariéra v spoločnosti Lidl – Viktória Trnková, Martina Sláviková a Karin Pappová
  5. Sociálne siete v komunikácia spoločnosti Lidl – Michaela Hhelemiková, Viktória Feketeová, Erika Olachová a Mária Pohlová
  6. Kariéra v spoločnosti Lidl – Diana Bóriová, Nikola Sviteková a Tomáš Chovanec

Tak ako tomu bolo i v predošlých semestroch, návrhy a odporúčania našich študentov boli veľmi podnetné a vyvolali pomerne rozsiahlu diskusiu – i keď bolo pôvodne plánované, že posledné online stretnutie bude trvať hodinu a pol, skončili sme niečo po dvoch hodinách a stále by sa bolo o čom rozprávať.

Práve preto sa už teraz veľmi tešíme na naše ďalšie spoločné stretnutia v letnom semestri, kde môžeme v daných témach a otázkach ďalej pokračovať a kde pevne veríme stretneme i niekoho z Vás, nakoľko pokiaľ máte záujem zapojiť sa do takejto výnimočnej formy vzdelávania – dvere sú Vám stále otvorené.

V prípade, že by ste mali záujem, prípadne máte ďalšie otázky ohľadom Retail Academy, prosíme neváhajte a kontaktujte či už priamo pani dekanku Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elenu Horskú, ktorá je garantkou daného predmetu, alebo pani Ing. Ingridu Košičiarovú, PhD., ktorá daný predmet zabezpečuje.

Späť