Prváci, na slovíčko

napísal

Dňa 2. 10. 2020 sa prostredníctvom MS Teams konali dve stretnutia pre prvákov o 9.00 a 13.00 hodine pod názvom „Prváci, na slovíčko...“. Na stretnutí bolo pripojených vyše 270 študentov z celkového počtu 390, čo predstavuje takmer trojštvrtinovú účasť. V úvode zaznel príhovor pani dekanky, prof. Horskej, ktorá všetkým prvákom popriala úspešný štart do štúdia, ukázala im fotografie priestorov našej FEM a na konci ich vyzvala, aby do konverzácie napísali mesto, dedinu v ktorej sa momentálne nachádzajú – mapu, odkiaľ sú naši prváci, môžete nájsť vo fotogalérií. Nasledovalo usmernenie a rady od pani prodekanky pre vzdelávanie Ing. Košovskej, následne rady od doktorandov Ing. Kristíny Mušinskej a Ing. Filipa Tkáča, ktoré majú uľahčiť prácu s MS Teams, UIS a Moodle. Medzi každým vstupom sa pani dekanka pýtala otázky – za správnu odpoveď získali naši prváci milý darček, ktorý im bude zaslaný poštou.
 
Darček pre prvákov mal pripravený aj náš PR team – za správnu odpoveď získali prváci prenosný reproduktor. Pani prodekanka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou prof. Turčeková sa prihlásila z miestnosti Challenge fund teamu a naznačila možnosť vycestovania do zahraničia prostredníctvom rôznych programov. Predstavila tiež doktoranda z Kazachstanu Ing. Alishera Kabildu, ktorý prvákom porozprával o svojom vycestovaní popri štúdiu. Prodekan pre strategický rozvoj a spoluprácu s praxou doc. Savov porozprával o možností prepojení štúdia s praxou v spolupráci s našimi partnerskými firmami. Prvákom sa prihovorila aj manažérka pre externé vzťahy, Ing. Adriana Bakošová, MBA, naša študentka Michaela Arpášová a zástupca spoločnosti AIESEC. Všetkým prvákom, a nielen im, prajeme úspešný štart do štúdia a pevné zdravie!
 
Prikladáme užitočné prezentácie pre prvákov a záznam zo stretnutia o 13:00 hod.

Späť